หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 4 4 4
2 005 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1 8 2
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 8 21 11
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 19 47 34
5 009 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 12 27 14
6 200 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 20 38 21
7 010 โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด 1 2 2
8 012 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 16 32 22
9 013 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 5 11 8
10 016 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 5 11 9
11 017 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 4 18 6
12 015 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 16 36 24
13 023 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 12 30 12
14 025 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 4 10 7
15 026 โรงเรียนบ้านกล้วย 2 11 2
16 027 โรงเรียนบ้านขุนลาว 1 3 2
17 028 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 1 8 2
18 029 โรงเรียนบ้านจำคาวตอง 0 0 0
19 030 โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง 2 2 2
20 035 โรงเรียนบ้านดง 0 0 0
21 032 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 2 2 2
22 033 โรงเรียนบ้านดงมะดะ 15 30 22
23 034 โรงเรียนบ้านดงเวียง 0 0 0
24 202 โรงเรียนบ้านดอนสลี 5 9 7
25 037 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 23 85 43
26 038 โรงเรียนบ้านดินดำ 5 14 10
27 040 โรงเรียนบ้านต้นง้าว 1 1 1
28 041 โรงเรียนบ้านต้นยาง 5 7 6
29 042 โรงเรียนบ้านถ้ำ 2 6 4
30 044 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 8 16 15
31 045 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 0 0 0
32 046 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 0 0 0
33 043 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 2 3 2
34 047 โรงเรียนบ้านปอเรียง 0 0 0
35 049 โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 2 8 5
36 051 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม 0 0 0
37 052 โรงเรียนบ้านปางหก 1 2 2
38 053 โรงเรียนบ้านปางหลวง 1 1 1
39 055 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 7 18 13
40 054 โรงเรียนบ้านปางอ้อย 0 0 0
41 050 โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 0 0 0
42 048 โรงเรียนบ้านป่าคา 2 4 2
43 058 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 6 38 15
44 062 โรงเรียนบ้านป่าตึง 0 0 0
45 063 โรงเรียนบ้านป่าตึง 5 11 9
46 064 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 3 6 4
47 061 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 7 17 11
48 065 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 2 4 2
49 066 โรงเรียนบ้านป่าบง 5 8 6
50 067 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 12 23 12
51 069 โรงเรียนบ้านป่าสัก 0 0 0
52 070 โรงเรียนบ้านป่าสัก 0 0 0
53 071 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 5 7 5
54 073 โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม 2 4 3
55 068 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 0 0 0
56 072 โรงเรียนบ้านป่าเส้า 3 11 6
57 056 โรงเรียนบ้านป่าแงะ 6 22 12
58 057 โรงเรียนบ้านป่าแงะ 0 0 0
59 059 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 4 9 4
60 060 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 27 45 40
61 082 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 7 12 11
62 081 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 6 19 13
63 083 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 6 17 7
64 085 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 5 13 9
65 084 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 0 0 0
66 106 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย 2 6 4
67 107 โรงเรียนบ้านร้องบง 2 4 2
68 108 โรงเรียนบ้านลังกา 4 12 8
69 110 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 14 28 19
70 111 โรงเรียนบ้านวาวี 15 38 26
71 112 โรงเรียนบ้านศาลา 7 12 8
72 113 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 4 10 7
73 124 โรงเรียนบ้านสัน 2 8 4
74 114 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1 2 1
75 115 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 2 2 2
76 119 โรงเรียนบ้านสันติวัน 4 7 6
77 116 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 1 2 1
78 117 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 0 0 0
79 118 โรงเรียนบ้านสันต้นแหน 1 2 1
80 120 โรงเรียนบ้านสันผักแค 2 5 3
81 121 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 6 13 6
82 122 โรงเรียนบ้านสันมะแฟน 1 10 1
83 123 โรงเรียนบ้านสันสลี 2 2 2
84 125 โรงเรียนบ้านสิบสอง 0 0 0
85 128 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
86 129 โรงเรียนบ้านหนองผำ 0 0 0
87 130 โรงเรียนบ้านหนองยาว 8 15 12
88 131 โรงเรียนบ้านหนองฮ่างสันหลวง 2 0 0
89 127 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 2 4 3
90 132 โรงเรียนบ้านหม้อ 0 0 0
91 201 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 7 19 13
92 133 โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 1 2 1
93 134 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 0 0 0
94 136 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 13 29 19
95 140 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 0 0 0
96 139 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 4 10 8
97 138 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 5 13 9
98 141 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 5 18 5
99 142 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 0 0 0
100 143 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 13 37 22
101 144 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 4 6 4
102 145 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน 1 3 1
103 146 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 6 25 11
104 137 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 6 17 11
105 135 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 12 30 19
106 152 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 8 15 11
107 031 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 2 4 3
108 039 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 19 43 28
109 086 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 9 22 15
110 109 โรงเรียนบ้านเลาลี 5 11 8
111 148 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 0 0 0
112 091 โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง 2 5 3
113 093 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 10 29 19
114 094 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 2 6 4
115 095 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว 0 0 0
116 096 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 3 9 6
117 097 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 5 6 6
118 098 โรงเรียนบ้านแม่ผง 5 18 11
119 099 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 3 6 3
120 100 โรงเรียนบ้านแม่พริก 0 0 0
121 101 โรงเรียนบ้านแม่พุง 2 2 2
122 103 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 3 7 4
123 105 โรงเรียนบ้านแม่อ้อ 1 1 1
124 104 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 0 0 0
125 092 โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์ 3 5 4
126 089 โรงเรียนบ้านแม่แก้ว 0 0 0
127 087 โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย 0 0 0
128 090 โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ 2 2 2
129 088 โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ 0 0 0
130 102 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 1 2 1
131 126 โรงเรียนบ้านแสนเจริญ 0 0 0
132 074 โรงเรียนบ้านโป่ง 8 24 15
133 077 โรงเรียนบ้านโป่งนก 11 18 12
134 078 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 2 3 2
135 079 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 10 21 17
136 076 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 20 38 31
137 080 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 10 21 13
138 075 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 5 18 5
139 153 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 5 10 8
140 150 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 18 28 21
141 151 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 4 4 4
142 149 โรงเรียนบ้านใหม่ใต้ 2 5 4
143 155 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 8 20 13
144 158 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 13 41 14
145 156 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 23 79 41
146 157 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 3 6 4
147 164 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 21 46 29
148 167 โรงเรียนริมวัง ๑ 3 9 3
149 168 โรงเรียนริมวัง ๒ 3 4 3
150 166 โรงเรียนร่องธารวิทยา 23 49 37
151 177 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 4 6 4
152 178 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 12 27 23
153 180 โรงเรียนสันกลางวิทยา 8 30 10
154 181 โรงเรียนสันหนองควาย 12 20 18
155 182 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 22 60 34
156 183 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 16 36 20
157 186 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 11 17 10
158 188 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 4 11 5
159 192 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 25 65 43
160 189 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 7 11 7
161 190 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 4 14 9
162 191 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 4 13 9
163 002 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 9 14 9
164 003 โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 2 1 1
165 174 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 11 23 12
166 175 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 29 141 59
167 176 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 2 5 3
168 159 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 6 8 8
169 160 โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 1 1 1
170 161 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 17 36 24
171 162 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 23 37 31
172 169 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 13 27 18
173 022 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 11 21 13
174 001 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 4 9 4
175 024 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 5 36 5
176 154 โรงเรียนบุญเรืองวิทยา 0 0 0
177 165 โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 11 37 21
178 170 โรงเรียนลูกรักป่าแดด 4 6 4
179 171 โรงเรียนวัฒนศึกษา 20 46 34
180 173 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 9 25 13
181 179 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 19 28 26
182 184 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง 9 16 13
183 185 โรงเรียนอนุบาลคำนวณ 0 0 0
184 187 โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก 0 0 0
185 193 โรงเรียนอนุบาลศิริวัฒนา 1 3 2
186 011 โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย 8 72 9
187 199 โรงเรียนพานดอนตัน 0 0 0
188 195 โรงเรียนอบต.ดอยงาม 2 6 2
189 196 โรงเรียนอบต.ทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) 0 0 0
190 197 โรงเรียนอบต.เมืองพาน 6 29 9
191 018 โรงเรียนเทศบาล 1 (สันติสุข) 1 3 1
192 019 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเก่า) 9 17 11
193 020 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) 5 11 5
194 021 โรงเรียนเทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 10 19 11
195 163 โรงเรียนพระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษา 0 0 0
196 172 โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา 0 0 0
197 014 โรงเรียนตชด.บ้านดอยล้าน 0 0 0
รวม 1137 2806 1675
4481


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]