หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 29 24 82.76% 5 17.24% 0 0% 0 0% 29
2 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 27 20 74.07% 7 25.93% 0 0% 0 0% 27
3 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 22 17 77.27% 2 9.09% 2 9.09% 1 4.55% 22
4 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 23 16 69.57% 6 26.09% 0 0% 1 4.35% 23
5 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 21 16 76.19% 5 23.81% 0 0% 0 0% 21
6 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 20 16 80% 4 20% 0 0% 0 0% 20
7 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 23 15 65.22% 6 26.09% 2 8.7% 0 0% 23
8 โรงเรียนร่องธารวิทยา 23 15 65.22% 5 21.74% 0 0% 3 13.04% 23
9 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 25 14 58.33% 6 25% 3 12.5% 1 4.17% 24
10 โรงเรียนวัฒนศึกษา 20 14 70% 3 15% 2 10% 1 5% 20
11 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 17 13 76.47% 2 11.76% 2 11.76% 0 0% 17
12 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 23 12 52.17% 8 34.78% 1 4.35% 2 8.7% 23
13 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 19 12 63.16% 6 31.58% 0 0% 1 5.26% 19
14 โรงเรียนบ้านวาวี 15 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
15 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 19 11 61.11% 4 22.22% 3 16.67% 0 0% 18
16 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 16 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
17 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 13 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
18 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
19 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 20 9 45% 8 40% 2 10% 1 5% 20
20 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 18 8 44.44% 7 38.89% 2 11.11% 1 5.56% 18
21 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 16 8 50% 7 43.75% 1 6.25% 0 0% 16
22 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 16 8 50% 4 25% 1 6.25% 3 18.75% 16
23 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
24 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเก่า) 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
25 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 19 7 36.84% 8 42.11% 3 15.79% 1 5.26% 19
26 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 13 7 53.85% 6 46.15% 0 0% 0 0% 13
27 โรงเรียนสันหนองควาย 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
28 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
29 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 14 6 42.86% 6 42.86% 2 14.29% 0 0% 14
30 โรงเรียนบ้านดงมะดะ 15 6 42.86% 4 28.57% 3 21.43% 1 7.14% 14
31 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
32 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
33 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
34 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 10 6 60% 0 0% 3 30% 1 10% 10
35 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 12 5 41.67% 6 50% 0 0% 1 8.33% 12
36 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 13 5 38.46% 5 38.46% 1 7.69% 2 15.38% 13
37 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 12 5 41.67% 5 41.67% 0 0% 2 16.67% 12
38 โรงเรียนบ้านโป่งนก 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
39 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 11 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 11
40 โรงเรียนบ้านหนองยาว 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 13 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
42 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
43 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 11 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
49 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
50 โรงเรียนสันกลางวิทยา 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
51 โรงเรียนเทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
52 โรงเรียนบ้านโป่ง 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
54 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
55 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
56 โรงเรียนบ้านป่าบง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 12 3 25% 7 58.33% 0 0% 2 16.67% 12
60 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 11 3 27.27% 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 11
61 โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
62 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง 9 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
63 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
64 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 11 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
65 โรงเรียนบ้านป่าแงะ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
68 โรงเรียนบ้านดอนสลี 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
72 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนอบต.เมืองพาน 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 12 2 16.67% 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 12
80 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 9 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
82 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านดินดำ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านป่าตึง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านศาลา 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนบ้านเลาลี 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
88 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านลังกา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
94 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านถ้ำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านร้องบง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านสันสลี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
103 โรงเรียนบ้านแม่ผง 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
104 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
106 โรงเรียนบ้านสันติวัน 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนริมวัง ๑ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนริมวัง ๒ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านต้นยาง 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
111 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
113 โรงเรียนบ้านกล้วย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านสันผักแค 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านแม่พุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านใหม่ใต้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนลูกรักป่าแดด 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
123 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
124 โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
127 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านขุนลาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านปางหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านสันมะแฟน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านแม่อ้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
136 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
137 โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านป่าเส้า 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
139 โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านสัน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
144 โรงเรียนบ้านปางหก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนอนุบาลศิริวัฒนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนเทศบาล 1 (สันติสุข) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนอบต.ดอยงาม 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
149 โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านหนองฮ่างสันหลวง 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
153 โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
154 โรงเรียนบ้านต้นง้าว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
155 โรงเรียนบ้านสันต้นแหน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
156 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
157 โรงเรียนบ้านป่าคา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
158 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]