หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ อ.เวียงป่าเป้า  
2 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ อ.เวียงป่าเป้า  
3 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา อ.เวียงป่าเป้า  
4 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี อ.เวียงป่าเป้า  
5 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา อ.เวียงป่าเป้า  
6 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า  
7 โรงเรียนโป่งนก อ.เวียงป่าเป้า  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]