กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558

แจ้งกำหนดการแข่งขันใหม่ดังนี้
วันที่ 14  พฤศจิกายน 2558  
   1. แข่งขันรายการเด็กพิเศษเรียนร่วมทุกรายการ ยกเว้น กลุ่มงานอาชีพ  ณ สพป.เชียงราย เขต 1
   2. แข่งขันรายการหุ่นยนต์และเครื่องร่อน ระดับประถมฯ และม.ต้น  ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (ในเมือง)    
วันที่ 16  พฤศจิกายน 2558   ดังนี้
   1. ระดับปฐมวัย  4 รายการ  แข่งขัน ณ  ร.ร.บ้านขัวแคร่
   2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)  แข่งขัน ณ ร.ร.บ้านโป่งพระบาท
   3.  รายการแข่งขันระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส)  ทุกรายการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม กลุ่มงานอาชีพ  แข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 
   4. รายการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ทุกระดับทุกรายการ  แข่งขัน ณ  ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  
 
 
วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 11:24 น.