เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตารางการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน   สามารถเข้าชมได้ที่    http://north65.sillapa.net  
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.