วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 63.40 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 60.57 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 52.59 เข้าร่วม 4
5 เวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 43.97 เข้าร่วม 5
6 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 38.52 เข้าร่วม 6
7 ดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 38.43 เข้าร่วม 7
8 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 20 เข้าร่วม 8
9 บ้านกกน้อยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 20 เข้าร่วม 8
10 บ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 20 เข้าร่วม 8
11 บ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 20 เข้าร่วม 8
12 แม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 20 เข้าร่วม 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 84.97 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 82.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกกน้อยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 76.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 74.70 เงิน 4
5 เวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 32.65 เข้าร่วม 5
6 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 22 เข้าร่วม 6
7 บ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 20.02 เข้าร่วม 7
8 บ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 20 เข้าร่วม 8
9 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 20 เข้าร่วม 8
10 บ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 20 เข้าร่วม 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 95.01 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยห้างป่าสา สพป. เชียงราย เขต 1 89.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 85.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 1 83.80 ทอง 4
5 บ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 82.70 ทอง 5
6 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 78.25 เงิน 6
7 บ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 75.92 เงิน 7
8 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 72.47 เงิน 8
9 บ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 71.28 เงิน 9
10 บ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 65.20 ทองแดง 10
11 อนุบาลหัวฝาย สพป. เชียงราย เขต 1 63.76 ทองแดง 11
12 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 61.86 ทองแดง 12
13 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 50.72 เข้าร่วม 13
14 บ้านโป่งช้าง สพป. เชียงราย เขต 1 45.77 เข้าร่วม 14
15 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 44.63 เข้าร่วม 15
16 บ้านห้วยขม สพป. เชียงราย เขต 1 35 เข้าร่วม 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 89.96 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 85.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 73.56 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 72.47 เงิน 4
5 บ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 71.41 เงิน 5
6 สหศาสตร์ศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 65.98 ทองแดง 6
7 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 58.71 เข้าร่วม 7
8 บ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 57.37 เข้าร่วม 8
9 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 56.74 เข้าร่วม 9
10 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 56.70 เข้าร่วม 10
11 บ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 55.96 เข้าร่วม 11
12 บ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 54.02 เข้าร่วม 12
13 ดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 53.32 เข้าร่วม 13
14 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 52.89 เข้าร่วม 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกกน้อยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 70.11 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 66.71 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 54.84 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนางแล สพป. เชียงราย เขต 1 52.74 เข้าร่วม 4
5 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 48.67 เข้าร่วม 5
6 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 45.91 เข้าร่วม 6
7 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 42.73 เข้าร่วม 7
8 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 41.92 เข้าร่วม 8
9 สันติวิทยา(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 40.28 เข้าร่วม 9
10 บ้านถ้ำผาตอง สพป. เชียงราย เขต 1 39.87 เข้าร่วม 10
11 บ้านปุยคำ สพป. เชียงราย เขต 1 39.46 เข้าร่วม 11
12 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 38.90 เข้าร่วม 12
13 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 36.52 เข้าร่วม 13
14 ดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 35.68 เข้าร่วม 14
15 บ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 33.65 เข้าร่วม 15
16 เวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 31.04 เข้าร่วม 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกกน้อยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง ชนะเลิศ
2 มารีย์รักษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวดง สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอยฮาง สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 4
5 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร่องเบ้อวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง 4
5 บ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง 5
6 บ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง 6
7 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง 6
8 บ้านศรีเวียง สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง 8
9 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง 8
10 สหศาสตร์ศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 10
11 บ้านโป่งนาคำ สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 11
12 บ้านป่าอ้อดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 12
13 บ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 13
14 ดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 14
15 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 4
5 บ้านดงป่าเหมี้ยง สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 5
6 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 5
7 อนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขัวแคร่ สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง 4
5 บ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 5
6 ห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 6
7 มารีย์รักษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 7
8 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 8
9 บ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 9
10 บ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 10
11 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 11
12 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 12
13 บ้านค่ายเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 13
14 บ้านผาเสริฐ สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 14
15 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 15
16 แม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขัวแคร่ สพป. เชียงราย เขต 1 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. เชียงราย เขต 1 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 78.33 เงิน 4
5 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 77.67 เงิน 5
6 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 76.67 เงิน 6
7 บ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 76.33 เงิน 7
8 ห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 8
9 เวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 9
10 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 74.67 เงิน 10
11 เวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 11
12 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 66.33 ทองแดง 12
13 บ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 62.33 ทองแดง 13
14 แม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 50.67 เข้าร่วม 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 อนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 4
5 สันติวิทยา(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 5
6 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 5
7 อนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง 4
5 บ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 4
5 แม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 5
6 บ้านกกน้อยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 6
7 บ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโป่งน้ำตก สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 4
5 ดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 5
6 บ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 6
7 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 7
8 บ้านแม่กรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 8
9 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 9
10 แม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 10
11 บ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 11
12 บ้านศรีเวียง สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านศรีเวียง สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 4
5 ร่องหวาย สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 5
6 เชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 6
7 บ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 7
8 บ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 8
9 บ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 9
10 บ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหัวฝาย สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 4
5 บ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 5
6 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 6
7 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 7
8 มารีย์รักษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 8
9 บ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 9
10 บ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 10
11 บ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 11
12 บ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 12
13 บ้านขัวแคร่ สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 13
14 อนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 58 เข้าร่วม 14
15 แม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 58 เข้าร่วม 14
16 บ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 56 เข้าร่วม 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านศรีเวียง สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศืรืวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 4
5 บ้านโป่งนาคำ สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 5
6 บ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 6
7 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 7
8 บ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 แม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขัวแคร่ สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านถ้ำผาตอง สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 4
5 ดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 5
6 บ้านเวียงกือนา สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 6
7 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 7
8 เวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 7
9 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 9
10 เชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 10
11 บ้านแม่กรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 11
12 แม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 4
5 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 5
6 แม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 5
7 บ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 7
8 เวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโป่งน้ำตก สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 4
5 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 5
6 บ้านห้วยขม สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 6
7 บ้านเวียงกือนา สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 7
8 บ้านแม่กรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 8
9 อนุบาลหัวฝาย สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 9
10 บ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 10
11 อนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 10
12 บ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 12
13 บ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 12
14 บ้านเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน