สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 9 5 1 15 18 4 7 1 29
2 อนุบาลเชียงราย 7 8 4 19 21 7 3 0 31
3 บ้านห้วยหมากเอียก 7 5 1 13 14 1 1 5 16
4 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 5 5 4 14 15 6 1 1 22
5 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 4 7 6 17 17 4 4 2 25
6 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 4 5 5 14 16 9 5 3 30
7 ดอยลานพิทยา 4 4 1 9 16 6 0 3 22
8 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 4 1 4 9 8 8 1 1 17
9 บ้านหัวดอย 3 3 1 7 8 2 0 0 10
10 บ้านป่าซาง 3 3 0 6 8 2 2 0 12
11 บ้านรวมมิตร 3 1 2 6 6 3 6 0 15
12 แม่ยาววิทยา 2 3 2 7 9 3 1 1 13
13 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 2 2 3 7 8 5 0 0 13
14 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 2 2 2 6 12 7 1 2 20
15 บ้านจะคือ 2 2 2 6 6 2 1 1 9
16 บ้านน้ำลัด 2 1 2 5 4 3 2 0 9
17 บ้านทุ่งหลวง 2 1 1 4 4 2 0 1 6
18 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 2 1 0 3 4 7 1 0 12
19 บ้านกกน้อยวิทยา 2 0 3 5 3 4 0 2 7
20 แม่มอญวิทยา 2 0 0 2 7 5 3 4 15
21 บ้านเมืองชุม 2 0 0 2 4 2 1 0 7
22 ผาขวางวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
23 บ้านห้วยชมภู 1 4 2 7 6 3 2 2 11
24 เชียงรายวิทยาคม 1 2 5 8 9 5 0 0 14
25 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1 2 0 3 5 7 1 1 13
26 บ้านปางขอน 1 2 0 3 4 1 0 0 5
27 บ้านโป่งน้ำตก 1 1 1 3 3 1 0 0 4
28 บ้านห้วยห้างป่าสา 1 1 0 2 3 1 0 0 4
29 บ้านหนองบัวแดง 1 1 0 2 2 1 1 0 4
30 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1 0 1 2 3 1 1 0 5
31 บ้านร่องเผียว 1 0 1 2 2 3 2 0 7
32 สันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1 0 1 2 2 2 1 1 5
33 บ้านดอยฮาง 1 0 1 2 2 1 1 0 4
34 เวียงแก้ววิทยา 1 0 0 1 6 2 8 3 16
35 บ้านป่าสักไก่ 1 0 0 1 3 4 2 0 9
36 บ้านดอน 1 0 0 1 3 3 1 0 7
37 สหศาสตร์ศึกษา 1 0 0 1 3 1 1 0 5
38 บ้านโป่งเกลือ 1 0 0 1 3 0 1 0 4
39 บ้านดอยงาม 1 0 0 1 2 2 0 0 4
40 บ้านปางริมกรณ์ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
41 บ้านหนองหม้อ 1 0 0 1 1 4 2 0 7
42 บ้านสันต้นขาม 1 0 0 1 1 3 3 1 7
43 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
44 บ้านชัยพฤกษ์ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
45 บ้านหัวดง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 บ้านขัวแคร่ 0 3 0 3 3 1 1 0 5
47 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 0 2 5 7 11 4 7 2 22
48 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 0 2 0 2 4 2 1 1 7
49 บ้านเวียงเดิม 0 2 0 2 4 1 0 0 5
50 อนุบาลหัวฝาย 0 2 0 2 2 1 2 0 5
51 บ้านปางคึก 0 1 4 5 5 7 1 0 13
52 มารีย์รักษ์ 0 1 2 3 2 2 1 0 5
53 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 0 1 1 2 4 3 1 0 8
54 บ้านห้วยขี้เหล็ก 0 1 1 2 1 5 1 0 7
55 บ้านร่องปลาขาว 0 1 0 1 3 1 0 2 4
56 อนุบาลศุภลักษณ์ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
57 บ้านนางแล 0 1 0 1 2 0 1 1 3
58 บ้านเวียงกลาง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
59 บ้านโป่งพระบาท 0 1 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านห้วยขม 0 1 0 1 0 2 0 1 2
61 ร่องเบ้อวิทยา 0 0 2 2 2 0 1 0 3
62 บ้านช่องลม 0 0 1 1 4 3 0 0 7
63 บ้านศรีเวียง 0 0 1 1 4 0 1 0 5
64 บ้านปงเคียน 0 0 1 1 2 3 0 0 5
65 บ้านถ้ำผาตอง 0 0 1 1 2 0 0 1 2
66 บ้านนางแลใน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
67 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 0 0 1 1 1 2 2 0 5
68 บ้านห้วยแม่ซ้าย 0 0 1 1 1 1 1 0 3
69 บ้านป่าซางเหนือ 0 0 0 0 5 9 3 0 17
70 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 0 0 0 0 3 3 1 0 7
71 บ้านแม่กรณ์ 0 0 0 0 3 2 2 0 7
72 ห้วยพลูพิทยา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
73 บ้านโป่งนาคำ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
74 บ้านโป่ง 0 0 0 0 1 4 0 0 5
75 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 1 3 0 0 4
76 อนุบาลดงมหาวัน 0 0 0 0 1 2 2 0 5
77 บ้านสมานมิตร 0 0 0 0 1 2 1 0 4
78 อนุบาลห้วยสัก 0 0 0 0 1 2 1 0 4
79 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
80 บ้านป่าแหย่ง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
81 ร่องหวาย 0 0 0 0 1 1 3 0 5
82 บ้านโล๊ะป่าห้า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
83 ศิริวัฒนาเชียงราย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
84 บ้านค่ายเจริญ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
85 บ้านเวียงกือนา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
86 บ้านป่าอ้อดอนชัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 บ้านริมลาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 บ้านร่องห้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 บ้านปางลาว 0 0 0 0 0 2 1 0 3
90 บ้านจอเจริญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
91 บ้านเวียงชัย 0 0 0 0 0 1 3 0 4
92 อนุบาลเวียงชัย 0 0 0 0 0 1 1 1 2
93 บ้านป่าก๊อ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
94 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
95 บ้านโป่งช้าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
96 ตชด.เทคนิคดุสิต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 บ้านจำบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 บ้านปง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 บ้านป่ายางหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านผาลั้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านปุยคำ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
104 บ้านดงป่าเหมี้ยง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
105 บ้านผาเสริฐ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
106 บ้านสันกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 ห้วยเจริญวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
108 บ้านหนองบัวผาบ่ม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 98 93 78 269 371 233 121 48 725