สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 9 5 1 15 18 4 7 1 29
2 บ้านห้วยหมากเอียก 9 5 1 15 17 2 1 5 20
3 อนุบาลเชียงราย 8 8 7 23 22 10 4 0 36
4 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 6 6 4 16 17 6 1 1 24
5 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 6 5 5 16 19 9 5 3 33
6 บ้านหัวดอย 5 4 1 10 12 2 0 0 14
7 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 4 7 6 17 17 4 4 2 25
8 ดอยลานพิทยา 4 4 1 9 16 6 0 3 22
9 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 4 2 4 10 9 8 1 1 18
10 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 3 3 1 7 7 3 2 1 12
11 บ้านป่าซาง 3 3 0 6 8 2 2 0 12
12 บ้านรวมมิตร 3 2 2 7 6 4 6 0 16
13 บ้านทุ่งหลวง 3 1 1 5 6 2 0 1 8
14 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 3 1 0 4 5 8 1 1 14
15 แม่มอญวิทยา 3 0 2 5 8 8 3 4 19
16 แม่ยาววิทยา 2 3 2 7 9 3 1 1 13
17 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 2 2 3 7 8 6 1 0 15
18 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 2 2 2 6 12 7 1 2 20
19 บ้านจะคือ 2 2 2 6 6 2 1 1 9
20 บ้านน้ำลัด 2 2 2 6 5 3 2 0 10
21 บ้านช่องลม 2 1 1 4 8 3 0 0 11
22 บ้านปงเคียน 2 1 1 4 4 5 0 0 9
23 บ้านสันต้นขาม 2 1 0 3 3 3 3 1 9
24 บ้านกกน้อยวิทยา 2 0 3 5 3 4 0 2 7
25 บ้านดอยฮาง 2 0 2 4 4 1 1 0 6
26 บ้านเมืองชุม 2 0 0 2 4 2 1 0 7
27 ผาขวางวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
28 บ้านห้วยชมภู 1 4 2 7 6 3 2 2 11
29 เชียงรายวิทยาคม 1 2 5 8 9 5 0 0 14
30 บ้านนางแลใน 1 2 1 4 4 1 0 0 5
31 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1 2 0 3 5 7 1 1 13
32 บ้านปางขอน 1 2 0 3 4 1 0 0 5
33 บ้านร่องเผียว 1 1 2 4 3 4 2 0 9
34 บ้านโป่งน้ำตก 1 1 1 3 3 1 0 0 4
35 บ้านห้วยห้างป่าสา 1 1 0 2 3 1 0 0 4
36 บ้านหัวดง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
37 บ้านหนองบัวแดง 1 1 0 2 2 1 1 0 4
38 ร่องเบ้อวิทยา 1 0 2 3 3 0 1 0 4
39 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1 0 1 2 3 1 1 0 5
40 สันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1 0 1 2 2 2 1 1 5
41 เวียงแก้ววิทยา 1 0 0 1 6 2 8 3 16
42 บ้านป่าสักไก่ 1 0 0 1 3 4 2 0 9
43 บ้านดอน 1 0 0 1 3 3 1 0 7
44 สหศาสตร์ศึกษา 1 0 0 1 3 1 1 0 5
45 บ้านโป่งเกลือ 1 0 0 1 3 0 1 0 4
46 อนุบาลดงมหาวัน 1 0 0 1 2 2 2 0 6
47 บ้านสมานมิตร 1 0 0 1 2 2 1 0 5
48 บ้านดอยงาม 1 0 0 1 2 2 0 0 4
49 บ้านปางริมกรณ์ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
50 บ้านหนองหม้อ 1 0 0 1 1 4 2 0 7
51 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
52 บ้านชัยพฤกษ์ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
53 บ้านขัวแคร่ 0 3 1 4 3 2 1 0 6
54 บ้านเวียงเดิม 0 3 0 3 5 1 1 0 7
55 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 0 2 6 8 12 4 7 2 23
56 บ้านนางแล 0 2 0 2 4 0 1 1 5
57 อนุบาลหัวฝาย 0 2 0 2 2 1 2 0 5
58 บ้านปางคึก 0 1 5 6 5 7 2 0 14
59 มารีย์รักษ์ 0 1 2 3 2 2 1 0 5
60 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 0 1 1 2 4 3 1 0 8
61 บ้านห้วยขี้เหล็ก 0 1 1 2 1 5 1 0 7
62 บ้านร่องปลาขาว 0 1 0 1 3 1 0 2 4
63 อนุบาลศุภลักษณ์ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
64 บ้านเวียงกลาง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
65 อนุบาลเวียงชัย 0 1 0 1 1 1 1 1 3
66 บ้านดงป่าเหมี้ยง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
67 บ้านโป่งพระบาท 0 1 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านห้วยขม 0 1 0 1 0 2 1 1 3
69 บ้านป่าซางเหนือ 0 0 1 1 7 9 3 0 19
70 บ้านศรีเวียง 0 0 1 1 4 0 1 0 5
71 บ้านถ้ำผาตอง 0 0 1 1 2 0 0 1 2
72 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 0 0 1 1 1 2 2 0 5
73 บ้านห้วยแม่ซ้าย 0 0 1 1 1 1 1 0 3
74 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 0 0 0 0 3 3 1 0 7
75 ห้วยพลูพิทยา 0 0 0 0 3 3 1 0 7
76 บ้านแม่กรณ์ 0 0 0 0 3 2 2 0 7
77 บ้านโป่งนาคำ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
78 บ้านโป่ง 0 0 0 0 1 4 0 0 5
79 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 1 3 0 0 4
80 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
81 อนุบาลห้วยสัก 0 0 0 0 1 2 1 0 4
82 บ้านป่าแหย่ง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
83 ร่องหวาย 0 0 0 0 1 1 3 0 5
84 บ้านโล๊ะป่าห้า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
85 ศิริวัฒนาเชียงราย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
86 บ้านค่ายเจริญ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
87 บ้านเวียงกือนา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
88 บ้านป่าอ้อดอนชัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 บ้านริมลาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 บ้านร่องห้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 บ้านจอเจริญ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
92 บ้านปางลาว 0 0 0 0 0 2 1 0 3
93 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 2 0 1 2
94 บ้านเวียงชัย 0 0 0 0 0 1 3 0 4
95 บ้านป่าก๊อ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
96 บ้านโป่งช้าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
97 ตชด.เทคนิคดุสิต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 บ้านจำบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 บ้านปง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านป่ายางหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านผาลั้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 บ้านปุยคำ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
105 บ้านผาเสริฐ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
106 บ้านสันกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 ห้วยเจริญวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
108 บ้านหนองบัวผาบ่ม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 122 110 90 322 420 252 128 49 800