หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 752 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 16 พ.ย. 2558 09.00
-
2 753 หนูน้อย Got Talent ปฐมวัย โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 16 พ.ย. 2558 09.00 การแข่งขันสิ้นสุดระดับเขตพื้นที่ ไม่มีการแข่งขันระดับภาค
3 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 16 พ.ย. 2558 09.00
-
4 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 16 พ.ย. 2558 09.00 สิ้นสุดระดับเขตพื้นที่ ไม่มีการแข่งขันระดับภาคCopyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]