สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 6
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อินทนนท์วิทยา 10 7 3 20 21 2 1 0 24
2 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 9 3 4 16 14 4 1 3 19
3 บ้านใหม่สารภี 6 1 1 8 8 2 0 1 10
4 บ้านห้วยทราย 5 3 0 8 8 2 2 0 12
5 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 5 1 0 6 3 4 0 1 7
6 บ้านแม่นาจร 4 7 1 12 17 3 1 0 21
7 บ้านแม่สอย 4 3 0 7 8 7 0 0 15
8 บ้านขุนแม่รวม 4 1 2 7 7 3 2 1 12
9 บ้านเนินวิทยา 4 1 0 5 5 0 0 1 5
10 บ้านสบเตี๊ยะ 3 5 0 8 8 0 1 0 9
11 บ้านปางหินฝน 3 4 2 9 9 1 2 2 12
12 บ้านแม่หงานหลวง 3 3 4 10 9 1 1 2 11
13 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 3 1 0 4 4 0 0 0 4
14 บ้านสองธาร 3 0 0 3 2 2 0 0 4
15 บ้านทุ่งยาว 2 3 0 5 5 2 1 1 8
16 บ้านสบวาก 2 3 0 5 3 2 1 0 6
17 ชุมชนตำบลท่าผา 2 2 0 4 5 2 0 0 7
18 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 2 1 1 4 4 2 0 0 6
19 บ้านข่วงเปาใต้ 2 1 1 4 3 3 0 0 6
20 ป่ากล้วยพัฒนา 2 1 0 3 4 3 0 0 7
21 บ้านนาฮ่อง 2 0 2 4 6 1 2 0 9
22 บ้านโรงวัว 2 0 2 4 2 2 2 0 6
23 บ้านแม่แดดน้อย 2 0 1 3 5 1 0 0 6
24 บ้านปากทางท่าลี่ 2 0 0 2 3 3 2 0 8
25 บ้านผานัง 2 0 0 2 3 2 0 0 5
26 บ้านขุนแปะ 2 0 0 2 2 0 0 1 2
27 บ้านแม่มะลอ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
28 บ้านแม่ศึก 1 4 0 5 6 0 0 1 6
29 บ้านปางเกี๊ยะ 1 2 3 6 9 8 4 0 21
30 บ้านกองแขก 1 2 2 5 8 2 2 0 12
31 บ้านห้วยผา 1 1 3 5 5 1 0 0 6
32 บ้านแม่ซา 1 1 3 5 4 0 1 2 5
33 บ้านแม่ปอน 1 1 2 4 9 4 0 0 13
34 บ้านห้วยส้มป่อย 1 1 1 3 2 2 0 0 4
35 บ้านแม่แฮใต้ 1 1 0 2 5 2 1 0 8
36 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
37 บ้านท่าหลุก 1 1 0 2 2 3 2 0 7
38 ชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
39 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 1 0 1 2 4 0 0 0 4
40 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
41 บ้านท่าข้าม 1 0 1 2 2 1 2 0 5
42 บ้านห้วยม่วง 1 0 0 1 4 1 1 0 6
43 บ้านแม่หอย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 ราชประชานุเคราะห์ 31 0 4 0 4 3 1 0 0 4
45 บ้านขุนแม่หยอด 0 2 0 2 3 2 1 1 6
46 บ้านปางอุ๋ง 0 1 2 3 4 1 0 0 5
47 บ้านขุนแตะ 0 1 2 3 3 2 3 0 8
48 บ้านวังน้ำหยาด 0 1 1 2 4 0 1 0 5
49 บ้านแม่ปาน 0 1 1 2 3 1 0 0 4
50 บ้านน้ำตกแม่กลาง 0 1 1 2 3 0 1 0 4
51 บ้านแจ่มหลวง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
52 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 0 1 1 2 1 1 0 0 2
53 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
54 บ้านบนนา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
55 บ้านทุ่งแก 0 1 0 1 1 1 1 0 3
56 บ้านอมเม็ง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
57 บ้านผาละปิ 0 1 0 1 1 0 0 3 1
58 บ้านต่อเรือ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านแม่มุ 0 1 0 1 0 3 0 0 3
60 บ้านโม่งหลวง 0 0 2 2 3 1 2 3 6
61 บ้านทัพ 0 0 2 2 2 0 1 1 3
62 บ้านนากลาง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
63 สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
64 สามัคคีสันม่วง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
65 บ้านพุย 0 0 1 1 1 3 1 0 5
66 บ้านขุนกลาง 0 0 1 1 1 2 1 0 4
67 ณัทชวิทย์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
68 บ้านเมืองอาง 0 0 1 1 0 1 1 2 2
69 บ้านแม่วาก 0 0 1 1 0 1 0 0 1
70 บ้านแม่ตูม 0 0 0 0 4 1 0 0 5
71 บ้านสบแปะ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
72 บ้านแปะ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
73 บ้านห้วยปู 0 0 0 0 1 0 1 0 2
74 บ้านแม่เอาะ 0 0 0 0 0 5 0 0 5
75 บ้านหาดนาค 0 0 0 0 0 1 0 0 1
76 บ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
77 บ้านห้วยสะแพด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
78 บ้านแปะสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
79 วัดพระบาท 0 0 0 0 0 1 0 0 1
80 บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 0 0 0 0 0 0 3 2 3
81 นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
82 บ้านแม่ตะละเหนือ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
83 บ้านห้วยน้ำดิบ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
84 บ้านสบแม่รวม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
85 บ้านหนองคัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
86 สหมิตรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 บ้านห้วยยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 บ้านเฮาะวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 108 87 62 257 295 120 56 31 471