สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 6
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 8 2 3 13 13 2 1 3 16
2 อินทนนท์วิทยา 7 7 3 17 18 2 1 0 21
3 บ้านใหม่สารภี 6 0 1 7 7 2 0 1 9
4 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 5 1 0 6 3 4 0 1 7
5 บ้านห้วยทราย 4 3 0 7 7 2 2 0 11
6 บ้านขุนแม่รวม 4 1 2 7 7 3 2 1 12
7 บ้านแม่นาจร 3 7 1 11 16 2 1 0 19
8 บ้านสบเตี๊ยะ 3 5 0 8 8 0 1 0 9
9 บ้านปางหินฝน 3 4 2 9 9 1 2 2 12
10 บ้านแม่หงานหลวง 3 2 3 8 7 1 1 2 9
11 บ้านเนินวิทยา 3 1 0 4 4 0 0 1 4
12 บ้านสองธาร 3 0 0 3 2 2 0 0 4
13 บ้านทุ่งยาว 2 3 0 5 5 2 1 1 8
14 บ้านสบวาก 2 3 0 5 3 2 1 0 6
15 ชุมชนตำบลท่าผา 2 2 0 4 5 2 0 0 7
16 บ้านข่วงเปาใต้ 2 1 1 4 3 3 0 0 6
17 บ้านนาฮ่อง 2 0 2 4 6 1 2 0 9
18 บ้านโรงวัว 2 0 2 4 2 2 2 0 6
19 บ้านแม่แดดน้อย 2 0 1 3 5 1 0 0 6
20 บ้านขุนแปะ 2 0 0 2 2 0 0 1 2
21 บ้านแม่ศึก 1 4 0 5 6 0 0 1 6
22 บ้านปางเกี๊ยะ 1 2 3 6 9 8 4 0 21
23 บ้านกองแขก 1 2 2 5 8 2 2 0 12
24 บ้านแม่สอย 1 2 0 3 5 6 0 0 11
25 บ้านห้วยผา 1 1 3 5 5 1 0 0 6
26 บ้านแม่ซา 1 1 3 5 4 0 1 2 5
27 บ้านแม่ปอน 1 1 2 4 9 4 0 0 13
28 บ้านห้วยส้มป่อย 1 1 1 3 2 2 0 0 4
29 บ้านแม่แฮใต้ 1 1 0 2 5 2 1 0 8
30 ป่ากล้วยพัฒนา 1 1 0 2 3 3 0 0 6
31 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
32 บ้านท่าหลุก 1 1 0 2 2 3 2 0 7
33 ชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
34 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
35 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 1 0 1 2 4 0 0 0 4
36 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
37 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 1 0 1 2 2 2 0 0 4
38 บ้านท่าข้าม 1 0 1 2 2 1 2 0 5
39 บ้านห้วยม่วง 1 0 0 1 4 1 1 0 6
40 บ้านปากทางท่าลี่ 1 0 0 1 2 3 1 0 6
41 บ้านผานัง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
42 บ้านแม่หอย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 ราชประชานุเคราะห์ 31 0 4 0 4 3 1 0 0 4
44 บ้านขุนแม่หยอด 0 2 0 2 3 2 1 1 6
45 บ้านปางอุ๋ง 0 1 2 3 4 1 0 0 5
46 บ้านขุนแตะ 0 1 2 3 3 2 3 0 8
47 บ้านแม่ปาน 0 1 1 2 3 1 0 0 4
48 บ้านน้ำตกแม่กลาง 0 1 1 2 3 0 1 0 4
49 บ้านแจ่มหลวง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
50 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 0 1 1 2 1 1 0 0 2
51 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
52 บ้านบนนา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
53 บ้านทุ่งแก 0 1 0 1 1 1 1 0 3
54 บ้านอมเม็ง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
55 บ้านผาละปิ 0 1 0 1 1 0 0 3 1
56 บ้านต่อเรือ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านโม่งหลวง 0 0 2 2 3 1 2 3 6
58 บ้านทัพ 0 0 2 2 2 0 1 1 3
59 บ้านนากลาง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
60 บ้านวังน้ำหยาด 0 0 1 1 3 0 1 0 4
61 สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
62 สามัคคีสันม่วง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
63 บ้านพุย 0 0 1 1 1 3 1 0 5
64 บ้านขุนกลาง 0 0 1 1 1 2 1 0 4
65 ณัทชวิทย์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
66 บ้านเมืองอาง 0 0 1 1 0 1 1 2 2
67 บ้านแม่วาก 0 0 1 1 0 1 0 0 1
68 บ้านแม่ตูม 0 0 0 0 4 1 0 0 5
69 บ้านสบแปะ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
70 บ้านห้วยปู 0 0 0 0 1 0 1 0 2
71 บ้านแม่เอาะ 0 0 0 0 0 5 0 0 5
72 บ้านแม่มุ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
73 บ้านแปะ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
74 บ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
75 บ้านหาดนาค 0 0 0 0 0 1 0 0 1
76 บ้านห้วยสะแพด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
77 บ้านแปะสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
78 วัดพระบาท 0 0 0 0 0 1 0 0 1
79 บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 0 0 0 0 0 0 3 2 3
80 นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
81 บ้านแม่ตะละเหนือ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
82 บ้านห้วยน้ำดิบ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
83 บ้านสบแม่รวม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
84 บ้านหนองคัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
85 สหมิตรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 บ้านห้วยยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 บ้านเฮาะวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 90 80 60 230 271 115 55 31 441