สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 6
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อินทนนท์วิทยา 21 2 1 0 24
2 บ้านแม่นาจร 17 3 1 0 21
3 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 14 4 1 3 19
4 บ้านปางเกี๊ยะ 9 8 4 0 21
5 บ้านแม่ปอน 9 4 0 0 13
6 บ้านปางหินฝน 9 1 2 2 12
7 บ้านแม่หงานหลวง 9 1 1 2 11
8 บ้านแม่สอย 8 7 0 0 15
9 บ้านห้วยทราย 8 2 2 0 12
10 บ้านกองแขก 8 2 2 0 12
11 บ้านใหม่สารภี 8 2 0 1 10
12 บ้านสบเตี๊ยะ 8 0 1 0 9
13 บ้านขุนแม่รวม 7 3 2 1 12
14 บ้านนาฮ่อง 6 1 2 0 9
15 บ้านแม่ศึก 6 0 0 1 6
16 บ้านทุ่งยาว 5 2 1 1 8
17 บ้านแม่แฮใต้ 5 2 1 0 8
18 ชุมชนตำบลท่าผา 5 2 0 0 7
19 บ้านแม่แดดน้อย 5 1 0 0 6
20 บ้านห้วยผา 5 1 0 0 6
21 บ้านเนินวิทยา 5 0 0 1 5
22 ป่ากล้วยพัฒนา 4 3 0 0 7
23 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 4 2 0 0 6
24 บ้านห้วยม่วง 4 1 1 0 6
25 บ้านปางอุ๋ง 4 1 0 0 5
26 บ้านแม่ตูม 4 1 0 0 5
27 บ้านแม่ซา 4 0 1 2 5
28 บ้านวังน้ำหยาด 4 0 1 0 5
29 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 4 0 0 0 4
30 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 4 0 0 0 4
31 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 3 4 0 1 7
32 บ้านปากทางท่าลี่ 3 3 2 0 8
33 บ้านข่วงเปาใต้ 3 3 0 0 6
34 บ้านขุนแตะ 3 2 3 0 8
35 บ้านขุนแม่หยอด 3 2 1 1 6
36 บ้านสบวาก 3 2 1 0 6
37 บ้านผานัง 3 2 0 0 5
38 บ้านโม่งหลวง 3 1 2 3 6
39 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 3 1 0 0 4
40 ราชประชานุเคราะห์ 31 3 1 0 0 4
41 บ้านแม่ปาน 3 1 0 0 4
42 บ้านนากลาง 3 1 0 0 4
43 บ้านน้ำตกแม่กลาง 3 0 1 0 4
44 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 3 0 0 0 3
45 บ้านท่าหลุก 2 3 2 0 7
46 บ้านโรงวัว 2 2 2 0 6
47 บ้านสองธาร 2 2 0 0 4
48 บ้านห้วยส้มป่อย 2 2 0 0 4
49 สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 2 2 0 0 4
50 บ้านท่าข้าม 2 1 2 0 5
51 สามัคคีสันม่วง 2 1 1 0 4
52 ชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 2 1 0 0 3
53 บ้านแจ่มหลวง 2 1 0 0 3
54 บ้านทัพ 2 0 1 1 3
55 บ้านขุนแปะ 2 0 0 1 2
56 บ้านแม่มะลอ 2 0 0 0 2
57 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 2 0 0 0 2
58 บ้านสบแปะ 2 0 0 0 2
59 บ้านพุย 1 3 1 0 5
60 บ้านขุนกลาง 1 2 1 0 4
61 บ้านบนนา 1 2 0 0 3
62 บ้านทุ่งแก 1 1 1 0 3
63 บ้านอมเม็ง 1 1 1 0 3
64 บ้านแปะ 1 1 1 0 3
65 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 1 1 0 0 2
66 บ้านห้วยปู 1 0 1 0 2
67 บ้านผาละปิ 1 0 0 3 1
68 บ้านแม่หอย 1 0 0 0 1
69 บ้านต่อเรือ 1 0 0 0 1
70 ณัทชวิทย์ 1 0 0 0 1
71 บ้านแม่เอาะ 0 5 0 0 5
72 บ้านแม่มุ 0 3 0 0 3
73 บ้านเมืองอาง 0 1 1 2 2
74 บ้านแม่วาก 0 1 0 0 1
75 บ้านหาดนาค 0 1 0 0 1
76 บ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 0 1 0 0 1
77 บ้านห้วยสะแพด 0 1 0 0 1
78 บ้านแปะสามัคคี 0 1 0 0 1
79 วัดพระบาท 0 1 0 0 1
80 บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 0 0 3 2 3
81 นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 0 0 2 0 2
82 บ้านแม่ตะละเหนือ 0 0 2 0 2
83 บ้านห้วยน้ำดิบ 0 0 0 1 0
84 บ้านสบแม่รวม 0 0 0 1 0
85 บ้านหนองคัน 0 0 0 1 0
86 สหมิตรวิทยา 0 0 0 0 0
87 บ้านห้วยยา 0 0 0 0 0
88 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 0 0 0 0 0
89 บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 0 0 0 0 0
90 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 0 0 0 0 0
91 บ้านเฮาะวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 295 120 56 31 502