หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 9 17 13
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 6 11 8
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 4 18 10
4 005 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 3 8 5
5 011 โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 2 8 5
6 013 โรงเรียนบ้านกองแขก 14 35 24
7 012 โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 2 4 3
8 016 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 5 11 7
9 015 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 1 3 1
10 023 โรงเรียนบ้านขุนยะ 0 0 0
11 017 โรงเรียนบ้านขุนแตะ 9 21 17
12 019 โรงเรียนบ้านขุนแปะ 3 6 3
13 018 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 0 0 0
14 020 โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย 0 0 0
15 021 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 13 29 22
16 022 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 7 11 9
17 014 โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 6 10 8
18 025 โรงเรียนบ้านจันทร์ 0 0 0
19 024 โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 1 2 1
20 027 โรงเรียนบ้านต่อเรือ 2 4 3
21 028 โรงเรียนบ้านทัพ 4 11 6
22 033 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 11 21 17
23 032 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 3 4 3
24 031 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 3 7 5
25 029 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 5 11 9
26 030 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 7 18 12
27 035 โรงเรียนบ้านนากลาง 5 8 7
28 034 โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 2 6 3
29 036 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 10 22 13
30 037 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 4 6 5
31 039 โรงเรียนบ้านบนนา 3 10 4
32 040 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 14 23 18
33 042 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 14 41 24
34 044 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 6 10 10
35 043 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 1 3 2
36 041 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 21 42 34
37 047 โรงเรียนบ้านผานัง 5 11 8
38 048 โรงเรียนบ้านผาละปิ 4 12 6
39 050 โรงเรียนบ้านพุย 5 10 8
40 049 โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ 0 0 0
41 075 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 5 7 5
42 080 โรงเรียนบ้านสบวาก 6 12 9
43 077 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 14 28 20
44 076 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 4 10 7
45 078 โรงเรียนบ้านสบแปะ 2 2 2
46 079 โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 1 2 1
47 081 โรงเรียนบ้านสองธาร 4 10 6
48 082 โรงเรียนบ้านสามสบ 0 0 0
49 083 โรงเรียนบ้านหนองคัน 1 2 1
50 094 โรงเรียนบ้านหาดนาค 2 2 2
51 084 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 12 30 21
52 085 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 3 4 3
53 087 โรงเรียนบ้านห้วยปู 3 4 4
54 086 โรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ 0 0 0
55 088 โรงเรียนบ้านห้วยผา 6 15 8
56 089 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 6 7 6
57 090 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 8 16 10
58 091 โรงเรียนบ้านห้วยยา 2 3 2
59 093 โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 1 3 2
60 092 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 4 16 9
61 096 โรงเรียนบ้านอมขูด 0 0 0
62 097 โรงเรียนบ้านอมเม็ง 3 6 5
63 038 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 6 12 10
64 051 โรงเรียนบ้านเมืองกลาง 0 0 0
65 052 โรงเรียนบ้านเมืองอาง 4 9 5
66 098 โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา 1 1 1
67 026 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 4 7 5
68 046 โรงเรียนบ้านแปะ 3 5 5
69 045 โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี 1 2 1
70 053 โรงเรียนบ้านแม่ซา 7 16 12
71 056 โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ 2 4 3
72 057 โรงเรียนบ้านแม่ตูม 5 10 8
73 058 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 21 34 27
74 059 โรงเรียนบ้านแม่ปอน 15 27 16
75 060 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 4 8 6
76 061 โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 2 6 4
77 062 โรงเรียนบ้านแม่มุ 3 8 6
78 063 โรงเรียนบ้านแม่วาก 1 3 2
79 064 โรงเรียนบ้านแม่ศึก 7 12 10
80 065 โรงเรียนบ้านแม่สอย 15 41 29
81 066 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 15 29 21
82 067 โรงเรียนบ้านแม่หอย 1 3 2
83 068 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 5 12 10
84 055 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 6 14 6
85 054 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 5 18 10
86 071 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 0 0 0
87 070 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 2 3 2
88 069 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 8 35 15
89 073 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 13 24 18
90 072 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน 0 0 0
91 074 โรงเรียนบ้านโรงวัว 6 18 9
92 095 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 12 15 14
93 099 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 8 15 11
94 105 โรงเรียนวัดพระบาท 1 3 2
95 106 โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร 0 0 0
96 107 โรงเรียนศรีจอมทอง 0 0 0
97 109 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 4 7 6
98 111 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 5 9 8
99 114 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 25 62 43
100 010 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 25 47 35
101 007 โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 2 1
102 108 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 9 13 9
103 110 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 4 8 6
104 113 โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงค์ 0 0 0
105 006 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 0 0 0
106 101 โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา 0 0 0
107 100 โรงเรียนพุทธนิมิตร(พระปริยัติ) 0 0 0
108 102 โรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษา 0 0 0
109 103 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 4 8 7
110 008 โรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านแม่ลอง 0 0 0
111 009 โรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านใหม่สันติพัฒนา 0 0 0
รวม 561 1203 841
2044

ติดต่อประสานงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี โทร 081-8851640 นางสุภาภรณ์ อินทมา โทร 086-3820706 นางเสาวนีย์ เรือนแก้ว โทร 081-7062425
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]