หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 6

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 25 21 87.5% 2 8.33% 1 4.17% 0 0% 24
2 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 21 17 80.95% 3 14.29% 1 4.76% 0 0% 21
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 25 14 63.64% 4 18.18% 1 4.55% 3 13.64% 22
4 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 21 9 42.86% 8 38.1% 4 19.05% 0 0% 21
5 โรงเรียนบ้านแม่ปอน 15 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
6 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 14 9 64.29% 1 7.14% 2 14.29% 2 14.29% 14
7 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 15 9 69.23% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38% 13
8 โรงเรียนบ้านแม่สอย 15 8 53.33% 7 46.67% 0 0% 0 0% 15
9 โรงเรียนบ้านกองแขก 14 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
10 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
11 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 12 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
12 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 14 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
13 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
14 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 10 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
15 โรงเรียนบ้านแม่ศึก 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
16 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 11 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
17 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
18 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
19 โรงเรียนบ้านห้วยผา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
20 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
21 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
22 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
23 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
24 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
25 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
26 โรงเรียนบ้านแม่ตูม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
27 โรงเรียนบ้านแม่ซา 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
28 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
29 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
30 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
31 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
32 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 14 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
33 โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
34 โรงเรียนบ้านขุนแตะ 9 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
35 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
36 โรงเรียนบ้านสบวาก 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
37 โรงเรียนบ้านผานัง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
38 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 13 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 9
39 โรงเรียนบ้านนากลาง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
40 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
41 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
43 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
44 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
45 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านโรงวัว 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านสองธาร 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
48 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
49 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
51 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
52 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
53 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
54 โรงเรียนบ้านทัพ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
55 โรงเรียนบ้านขุนแปะ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
56 โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนบ้านสบแปะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนบ้านพุย 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านบนนา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านอมเม็ง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านแปะ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนบ้านห้วยปู 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านผาละปิ 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
68 โรงเรียนบ้านต่อเรือ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนบ้านแม่หอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 5 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านแม่มุ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านเมืองอาง 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
74 โรงเรียนบ้านหาดนาค 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านแม่วาก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนวัดพระบาท 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 5 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
81 โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
84 โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
85 โรงเรียนบ้านหนองคัน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
86 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 9 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
87 โรงเรียนบ้านห้วยยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
88 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
89 โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
90 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
91 โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อประสานงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี โทร 081-8851640 นางสุภาภรณ์ อินทมา โทร 086-3820706 นางเสาวนีย์ เรือนแก้ว โทร 081-7062425
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]