หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือจอมทอง  
2 วิทยาลัยอาชีพจอมทอง  
3 สพป.เชียงใหม่ เขต 6  
4 หอประชุมอำเภอจอมทอง  
5 โรงเรียนจอมทอง  
6 โรงเรียนศรีจอมทอง  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง)  

ติดต่อประสานงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี โทร 081-8851640 นางสุภาภรณ์ อินทมา โทร 086-3820706 นางเสาวนีย์ เรือนแก้ว โทร 081-7062425
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]