สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67.07 ทองแดง 8 1. เด็กชายพลธวัช  อภิรักษ์วงศ์พนา
2. เด็กชายวิรัตน์  ดีกุ่ย
 
1. นางสาวมนทกานต์  อุ่นแก้ว
2. นางสาวศศิวิมล  กันธิวา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวาคือ  แดเชอร์
2. เด็กหญิงแป๊ะเซ  สิงห์นิรามัย
 
1. นางสาวศศิวิมล  กันธิวา
2. นางสาวมนทกานต์  อุ่นแก้ว