สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงจารุณี   ไพโรจน์พัสถาน
2. เด็กหญิงชนาพร   ขันแก้ว
 
1. นายคัมภีย์   อินภูมี
2. นางภาณี   คำต๋อ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ไพโรจน์สถาน
 
1. นางสาวสุชาดา  ตุงคนาคร
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายธนพล   พงศ์ก้าวหน้า
2. เด็กชายเจตริน   แอลา
3. เด็กหญิงไพรจิตร   พิลาสชวนพิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัตร   สุขใจ
2. นางพัชรี   หล้าหม่น