สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนา  เคียงอมร
2. เด็กชายธีเทพ  นิลกำจาย
 
1. นายมติชน  รู้เที่ยง