สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงยศวดี  ฟูฟอง
2. เด็กชายอรรถพันธ์  จินาตอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกรรณิกา  โนมา