สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกิ่วลม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงชนิสรา  จูแวน
2. เด็กหญิงนาง  ก้อนแก้ว
 
1. นายชรินทร์  มินทร
2. นางสาวอัจรา  พวงมาลัย
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75.5 เงิน 12 1. เด็กชายภัทรพงศ์  อิ่นคำ
2. เด็กหญิงภาวิดา  กาวี
3. เด็กหญิงเมญาวี  คำมูล
 
1. นางสาวณัฏฐ์กฤธตา  คำมูล
2. นางวัฒนา  วรรณวิจิตร
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรกานต์  ปู่หล้า
 
1. นางอรอนงค์  สิทธิกัน