หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโท้งวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 4
5 บ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ต๋อม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 4
5 บ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 5
6 บ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 6
7 บ้านวังลุง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 7
8 บ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 8
9 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง 4
5 บ้านยางเปียง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 6
7 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 7
8 บ้านยางครก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 8
9 บ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 9
10 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 10
11 บ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 11
12 บ้านแม่อ่างขาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 63 ทองแดง 12
13 บ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 13
14 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 61 ทองแดง 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 4
5 บ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 5
6 บ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 6
7 บ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 69 ทองแดง 7
8 บ้านยางครก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 8
9 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 9
10 บ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 4
5 บ้านวังลุง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 5
6 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังลุง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 4
5 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังลุง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่อ่างขาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 4
5 บ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 5
6 บ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต 5 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 4
5 บ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 5
6 บ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 6
7 บ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 7
8 บ้านห้วยโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 71 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ต๋อม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79.78 เงิน 4
5 บ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78.48 เงิน 5
6 บ้านยางเปียง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74.75 เงิน 6
7 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 73.07 เงิน 7
8 บ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 67.07 ทองแดง 8
9 บ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 64.02 ทองแดง 9
10 บ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 56.76 เข้าร่วม 10
11 บ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต 5 55.74 เข้าร่วม 11
12 บ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 50.53 เข้าร่วม 12
13 บ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 48.14 เข้าร่วม 13
14 บ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 45.50 เข้าร่วม 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 89.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 68.94 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ต๋อม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 64.89 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 64.25 ทองแดง 4
5 บ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 64.21 ทองแดง 5
6 บ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 60.32 ทองแดง 6
7 บ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต 5 50.23 เข้าร่วม 7
8 บ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 48.47 เข้าร่วม 8
9 บ้านยางเปียง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 46.02 เข้าร่วม 9
10 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 39.34 เข้าร่วม 10
11 บ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 38.64 เข้าร่วม 11
12 บ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 38.33 เข้าร่วม 12
13 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 38.33 เข้าร่วม 12
14 บ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 38.33 เข้าร่วม 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ต๋อม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตาลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง 5
6 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง 6
7 บ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง 7
8 บ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 8
9 บ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 8
10 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง 10
11 บ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง 10
12 บ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 12
13 บ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 13
14 บ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 4
5 บ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 5
6 บ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75.66 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง 4
5 บ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 5
6 บ้านห้วยโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 6
7 บ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79.33 เงิน 4
5 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 5
6 บ้านเตียนอาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78.66 เงิน 6
7 บ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74.66 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง 4
5 บ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 5
6 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตาลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 4
5 บ้านวังลุง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 5
6 บ้านแม่ตูบ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 7
8 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 7
9 บ้านแม่อ่างขาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 9
10 บ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 10
11 บ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 11
12 บ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 11
13 บ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 13
14 บ้านยางเปียง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 13
15 บ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 13
16 แม่โถวิทยาคม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 13
17 บ้านยางครก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 17
18 บ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ตูบ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ต๋อม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่โถวิทยาคม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 5
6 บ้านยางเปียง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 6
7 บ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 6
8 บ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 8
9 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 9
10 บ้านตาลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 89.65 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 84.32 ทอง 4
5 บ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81.94 ทอง 5
6 บ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80.32 ทอง 6
7 บ้านห้วยโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76.98 เงิน 7
8 บ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -
9 บ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83.31 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 73.97 เงิน 4
5 บ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง 4
5 บ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง 5
6 บ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง 6
7 บ้านยางเปียง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 7
8 บ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 7
9 บ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตาลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 72.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน