หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 5

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 63 33 56.9% 20 34.48% 3 5.17% 2 3.45% 58
2 โรงเรียนบ้านอูตูม 37 22 59.46% 7 18.92% 5 13.51% 3 8.11% 37
3 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 29 21 75% 6 21.43% 1 3.57% 0 0% 28
4 โรงเรียนบ้านยางเปา 36 18 54.55% 10 30.3% 4 12.12% 1 3.03% 33
5 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 43 18 51.43% 7 20% 5 14.29% 5 14.29% 35
6 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 24 18 75% 6 25% 0 0% 0 0% 24
7 โรงเรียนบ้านบงตัน 26 18 72% 4 16% 2 8% 1 4% 25
8 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 37 16 50% 10 31.25% 4 12.5% 2 6.25% 32
9 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 24 16 69.57% 5 21.74% 1 4.35% 1 4.35% 23
10 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 27 16 80% 3 15% 0 0% 1 5% 20
11 โรงเรียนบ้านวังลุง 23 14 60.87% 7 30.43% 2 8.7% 0 0% 23
12 โรงเรียนบ้านนาเกียน 26 14 56% 5 20% 5 20% 1 4% 25
13 โรงเรียนบ้านกองลอย 26 13 54.17% 6 25% 3 12.5% 2 8.33% 24
14 โรงเรียนบ้านตุงลอย 32 12 40% 13 43.33% 4 13.33% 1 3.33% 30
15 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 24 12 54.55% 5 22.73% 3 13.64% 2 9.09% 22
16 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 25 10 41.67% 7 29.17% 3 12.5% 4 16.67% 24
17 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 26 10 38.46% 6 23.08% 6 23.08% 4 15.38% 26
18 โรงเรียนบ้านหลวง 25 10 52.63% 6 31.58% 2 10.53% 1 5.26% 19
19 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 19 10 62.5% 3 18.75% 3 18.75% 0 0% 16
20 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 15 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
21 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 17 9 52.94% 4 23.53% 3 17.65% 1 5.88% 17
22 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 25 8 33.33% 9 37.5% 5 20.83% 2 8.33% 24
23 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 21 8 44.44% 8 44.44% 1 5.56% 1 5.56% 18
24 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 16 8 53.33% 2 13.33% 3 20% 2 13.33% 15
25 โรงเรียนบ้านยางครก 12 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
26 โรงเรียนบ้านแม่งูด 23 6 27.27% 8 36.36% 6 27.27% 2 9.09% 22
27 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
28 โรงเรียนบ้านผาปูน 17 5 29.41% 7 41.18% 2 11.76% 3 17.65% 17
29 โรงเรียนบ้านมูเซอ 15 5 33.33% 7 46.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
30 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 14 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
31 โรงเรียนบ้านโปง 12 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 3 25% 12
32 โรงเรียนบ้านตุงติง 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
33 โรงเรียนบ้านวังกอง 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
34 โรงเรียนบ้านพุย 21 4 20% 5 25% 7 35% 4 20% 20
35 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 11 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
36 โรงเรียนบ้านดงดำ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
38 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
39 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 14 4 28.57% 1 7.14% 6 42.86% 3 21.43% 14
40 โรงเรียนบ้านวังหลวง 10 4 40% 1 10% 4 40% 1 10% 10
41 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
42 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
43 โรงเรียนบ้านทุ่ง 14 3 21.43% 9 64.29% 2 14.29% 0 0% 14
44 โรงเรียนบ้านฉิมพลี 13 3 23.08% 7 53.85% 1 7.69% 2 15.38% 13
45 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 8 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านยางเปียง 17 3 20% 3 20% 5 33.33% 4 26.67% 15
47 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
48 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
49 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านห่างหลวง 11 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
51 โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านแปลง 2 8 2 25% 2 25% 4 50% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านฟ้าใส 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
57 โรงเรียนบ้านไร่ 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
59 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
60 โรงเรียนบ้านผาแตน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
61 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านตีนตก 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนบ้านแม่บวน 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนบ้านสบลาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนบ้านโค้งงาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านดอยคำ 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านกองหิน 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 12 1 10% 3 30% 4 40% 2 20% 10
70 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
71 โรงเรียนบ้านขุน 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านแม่โขง 7 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
74 โรงเรียนบ้านหางดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 9 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 3 50% 6
77 โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
78 โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
79 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
80 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
81 โรงเรียนบ้านตาลใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านแม่สะเต 10 0 0% 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 8
84 โรงเรียนบ้านขุนตื่น 7 0 0% 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 7
85 โรงเรียนบ้านใบหนา 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านวังหม้อ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
87 โรงเรียนบ้านนาไคร้ 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านหลังท่อ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
89 โรงเรียนบ้านผาจุก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านซิแบร 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
91 โรงเรียนบ้านดอกแดง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านแปลง 5 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
93 โรงเรียนบ้านแม่ลอง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
94 โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
95 โรงเรียนบ้านยางแก้ว 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ข้อมูลผู้ประสานงาน 1.นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.081-2877539 2.นางนฤมล จันทร์เขียว โทร.089-9999151 3.น.ส.วราภรณ์ ปันทนันท์ โทร.085-6209717
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]