หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 766 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อาคาร2ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 28 ก.ย. 2558 09.30-12.30
-
2 767 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อาคาร2ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
-
3 768 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อาคาร2ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ห้องประชุมออบหลวง 28 ก.ย. 2558 09.30-12.30
-
5 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ห้องประชุมออบหลวง 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
6 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อาคาร2ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 28 ก.ย. 2558 09.30-12.00
-
7 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อาคาร2ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
-
8 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อาคาร2ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-


ข้อมูลผู้ประสานงาน 1.นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.081-2877539 2.นางนฤมล จันทร์เขียว โทร.089-9999151 3.น.ส.วราภรณ์ ปันทนันท์ โทร.085-6209717
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]