หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 755 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคารธ.ออมสิน 28 ก.ย. 2558 09.30-12.30
-
2 756 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคารธ.ออมสิน 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
-
3 757 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคารธ.ออมสิน 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 752 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังลุง ห้องป.2 28 ก.ย. 2558 09.30-12.30
-
5 753 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง ห้องป.2 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
-
6 754 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง ห้องป.2 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-


ข้อมูลผู้ประสานงาน 1.นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.081-2877539 2.นางนฤมล จันทร์เขียว โทร.089-9999151 3.น.ส.วราภรณ์ ปันทนันท์ โทร.085-6209717
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]