หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 760 ่อ่านออกเสียงและจำใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อาคาร2ชั้น1 ห้อง ป.4/3 28 ก.ย. 2558 09.30-16.00
-
2 761 ่อ่านออกเสียงและจำใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อาคาร2ชั้น1 ห้อง ป.5/1 28 ก.ย. 2558 09.30-16.00
-
3 762 อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อาคาร2ชั้น1 ห้อง ป.5/1 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
-
4 763 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อาคาร2ชั้น1 ห้อง ป.4/2 28 ก.ย. 2558 09.30-12.30
-
5 764 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อาคาร2ชั้น1 ห้อง ป.4/2 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
-
6 765 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อาคาร2ชั้น1 ห้อง ป.4/2 29 ก.ย. 2558 09.00-16.00
-


ข้อมูลผู้ประสานงาน 1.นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.081-2877539 2.นางนฤมล จันทร์เขียว โทร.089-9999151 3.น.ส.วราภรณ์ ปันทนันท์ โทร.085-6209717
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]