หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สนามกีฬาเทศบาลท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  
3 หอประชุมอำเภอฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  
4 หอประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  
5 หอประชุมเทศบาลท่าข้าม  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  
7 โรงเรียนบ้านกองหิน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  
8 โรงเรียนบ้านวังลุง ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  

ข้อมูลผู้ประสานงาน 1.นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.081-2877539 2.นางนฤมล จันทร์เขียว โทร.089-9999151 3.น.ส.วราภรณ์ ปันทนันท์ โทร.085-6209717
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]