ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 89.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวข่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75.30 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดศรีสว่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74.60 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแสนตอ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 72.30 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 71.30 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดเทพาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 63.30 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 61.50 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 45.30 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -  
13 โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน