ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดบุปผาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 69 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 68 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดพญาชมภู สพป. เชียงใหม่ เขต 4 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านพันตน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 61 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 52 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน