ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอุเม็ง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 92.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวข่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดศรีล้อม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพญาชมภู สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตองกาย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดอยหล่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 51 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน