ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 61.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสันดอนมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 56 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 55.50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 54.50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 54 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 51.50 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน