ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 58 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 56 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 56 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 54 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดหนองครอบ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 51 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 49 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป. เชียงใหม่ เขต 4 48 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวริน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 44 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 36 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 33 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านแสนตอ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 32 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดสองแคว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 24 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน