ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิมานทิพย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 64 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองครอบ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 53 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 51 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวริน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 47 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดพญาชมภู สพป. เชียงใหม่ เขต 4 45 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 43 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 35 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 33 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร สพป. เชียงใหม่ เขต 4 33 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 30 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 23 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 21 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 18 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน