ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยายทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแม่สะลาบ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวังขามป้อม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวริน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 59 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 56 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนลักษณ์พงค์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 54 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน