ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอุเม็ง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดท่ากาน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนวิมานทิพย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดพญาชมภู สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 10  
13 โรงเรียนวัดสันดอนมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านพันตน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 68 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน