ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดอุเม็ง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนวิมานทิพย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดท่ากาน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดเทพาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 71 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน