ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -  
8 โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน