ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนชฎาพร สพป. เชียงใหม่ เขต 4 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 72.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 72.70 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 67.60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดศรีสว่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 66.40 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 65.20 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร สพป. เชียงใหม่ เขต 4 65.10 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 64.80 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดท่ากาน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 63.80 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน