ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านพันตน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดศรีล้อม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 12  
15 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัดท้องฝาย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน