ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดดอนชื่น สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดหนองครอบ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตองกาย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหัวข่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 62.80 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน