ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันป่าตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประชาเกษม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 71 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 71 เงิน 5  
8 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 71 เงิน 5  
9 โรงเรียนวัดท้องฝาย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 71 เงิน 5  
10 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 71 เงิน 5  
11 โรงเรียนสืบนทีธรรม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอยหล่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 61 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน