ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวังขามป้อม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 59 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 54 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 48 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมขนบ้านปากกอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 45 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดท่ากาน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 40 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน