ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดสันดอนมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 65 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนวัดศรีสว่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน