ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวชิราลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73 เงิน 5  
8 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73 เงิน 5  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 60 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน