ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดอนชื่น สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77.46 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 71.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 67.94 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 66.99 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดศรีล้อม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 63.58 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป. เชียงใหม่ เขต 4 61.35 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 57.89 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 41.71 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 37.36 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง- รัตนาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 32 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 27 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน