ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดช่างกระดาษ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแสนตอ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73 เงิน 8  
10 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวชิราลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 64 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน