ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตองกาย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดศรีล้อม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดท่ากาน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77 เงิน 4  
6 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร สพป. เชียงใหม่ เขต 4 71 เงิน 12  
14 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดหนองครอบ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน