ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันป่าตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคีรีเขต สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 78 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน