กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สพป.เชียงใมห่ เขต ๔

* ๒๑ - ๒๒  กันยายน ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อ.สารภี

* ระดับภาคเหนือ

   วันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ จังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 14:36 น.