สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสันป่าสัก 19 12 10 41 36 18 4 6 58
2 วัดเวฬุวัน 10 13 8 31 32 10 9 5 51
3 วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 8 4 7 19 18 7 2 8 27
4 บ้านน้ำแพร่ 7 3 3 13 15 8 4 4 27
5 บ้านปง 7 3 0 10 12 4 2 4 18
6 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 6 8 2 16 18 7 2 1 27
7 ยุวทูตศึกษาพัฒนา 5 1 2 8 9 1 0 0 10
8 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 5 0 1 6 8 4 1 2 13
9 บ้านปากเหมือง 4 8 2 14 13 10 3 5 26
10 บ้านร่องน้ำ 4 2 0 6 9 9 1 3 19
11 วัดอุเม็ง 4 0 1 5 6 0 1 1 7
12 ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 3 4 2 9 11 11 6 8 28
13 วัดบวกครกเหนือ 3 4 0 7 9 6 0 0 15
14 บ้านสามหลัง 3 1 7 11 10 9 4 7 23
15 บ้านฟ่อน 3 0 2 5 4 2 2 2 8
16 วัดท่าต้นกวาว 3 0 1 4 6 3 2 0 11
17 วัดพระนอนหนองผึ้ง 2 5 4 11 12 4 2 1 18
18 ชุมชนวัดศรีคำชมภู 2 4 4 10 14 7 3 4 24
19 บ้านห้วยตอง 2 4 3 9 10 4 5 4 19
20 วัดนันทาราม 2 4 0 6 6 2 0 1 8
21 บ้านตองกาย 2 3 1 6 9 3 0 0 12
22 บ้านเปียง(รัฐบำรุง) 2 2 3 7 6 9 3 5 18
23 บ้านหัวริน 2 1 3 6 8 7 2 2 17
24 สันป่าตอง 2 1 3 6 6 2 0 0 8
25 วัดช่างคำ 2 1 0 3 3 1 0 0 4
26 บ้านหนองตอง 2 0 1 3 5 3 1 0 9
27 บ้านกาด(เขมวังส์) 2 0 1 3 4 2 3 3 9
28 วัดจอมทอง 2 0 1 3 3 2 2 0 7
29 วัดแม่สะลาบ 2 0 0 2 2 1 0 1 3
30 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 2 0 0 2 2 1 0 0 3
31 วัดศรีดอนชัย(สารภี) 1 3 1 5 4 6 6 2 16
32 บ้านสันผักหวาน 1 2 3 6 8 2 1 1 11
33 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 1 2 1 4 6 0 4 1 10
34 วัดศรีสว่าง 1 2 1 4 2 3 6 3 11
35 บ้านเหล่าเป้า 1 2 0 3 5 7 2 7 14
36 วัดมะกับตองหลวง 1 2 0 3 5 3 3 5 11
37 บ้านทรายมูล 1 1 4 6 8 1 4 2 13
38 วัดโรงวัว 1 1 2 4 5 4 2 3 11
39 กรป.กลางอุปถัมภ์ 1 1 2 4 4 4 1 1 9
40 วัดศรีโพธาราม 1 1 2 4 4 3 1 2 8
41 บ้านใหม่หนองหอย 1 1 2 4 2 7 2 2 11
42 บ้านหัวข่วง 1 1 2 4 2 4 0 0 6
43 บ้านสันทราย(หางดง) 1 1 0 2 3 1 1 1 5
44 บ้านแสนตอ 1 1 0 2 2 4 0 1 6
45 วัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 1 1 0 2 2 2 1 1 5
46 ปัญญาเด่น 1 1 0 2 2 0 0 0 2
47 อุ่นไอรักเชียงใหม่ 1 1 0 2 1 1 1 0 3
48 บ้านคุณแม่ 1 1 0 2 1 1 0 0 2
49 วัดน้ำบ่อหลวง 1 0 2 3 2 1 1 1 4
50 วัดศรีล้อม 1 0 1 2 3 2 2 1 7
51 วัดท่าโป่ง 1 0 1 2 2 0 0 1 2
52 วัดคีรีเขต 1 0 1 2 2 0 0 0 2
53 วัดสันดอนมูล 1 0 1 2 1 3 3 3 7
54 บ้านหนองเต่า 1 0 1 2 1 2 0 0 3
55 บ้านดง 1 0 1 2 1 0 1 0 2
56 บ้านดอยหล่อ 1 0 0 1 3 3 4 0 10
57 บ้านเหล่าป่าฝาง 1 0 0 1 2 2 3 0 7
58 วิมานทิพย์ 1 0 0 1 2 2 1 0 5
59 วัดกองทราย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
60 วัดดงป่างิ้ว 1 0 0 1 2 0 2 0 4
61 วัดช่างกระดาษ 1 0 0 1 1 3 0 1 4
62 วัดหนองหลั้ว 1 0 0 1 1 1 4 0 6
63 บ้านห้วยข้าวลีบ 1 0 0 1 1 1 2 1 4
64 บ้านเจริญสามัคคี 1 0 0 1 1 1 0 0 2
65 บ้านแม่กุ้งหลวง- รัตนาราม 1 0 0 1 1 0 1 1 2
66 เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านห้วยส้ม 0 5 0 5 6 4 1 2 11
68 แม่วินสามัคคี 0 3 1 4 10 6 2 7 18
69 วชิราลัย 0 3 1 4 3 0 3 1 6
70 วัดวังขามป้อม 0 2 1 3 5 3 4 1 12
71 บ้านท้าวบุญเรือง 0 2 1 3 3 4 3 1 10
72 วัดดอนชื่น 0 2 0 2 2 1 1 0 4
73 วัดพระเจ้าเหลื้อม 0 2 0 2 2 0 0 1 2
74 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 0 1 5 6 7 6 8 8 21
75 วัดบุปผาราม 0 1 2 3 2 1 0 0 3
76 วัดสามหลัง 0 1 1 2 3 0 1 0 4
77 วัดเทพาราม 0 1 1 2 2 3 2 0 7
78 วัดหนองครอบ 0 1 1 2 1 0 1 5 2
79 บ้านสันทราย(สารภี) 0 1 0 1 3 5 1 1 9
80 บ้านม่วงพี่น้อง 0 1 0 1 3 3 2 2 8
81 วัดท้องฝาย 0 1 0 1 2 4 2 0 8
82 บ้านไร่ 0 1 0 1 2 3 0 1 5
83 บ้านใหม่สวรรค์ 0 1 0 1 1 5 2 1 8
84 วัดท่ากาน 0 1 0 1 1 3 4 1 8
85 พันธสัญญา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 วัดประชาเกษม 0 0 2 2 3 1 0 1 4
87 บ้านป่าตาล 0 0 2 2 2 6 0 3 8
88 วัดพญาชมภู 0 0 1 1 4 4 1 1 9
89 บ้านพันตน 0 0 1 1 1 4 2 0 7
90 บ้านดงป่าหวาย 0 0 1 1 1 3 2 1 6
91 วัดห้วยแก้ว 0 0 1 1 1 2 1 0 4
92 วัดสองแคว 0 0 0 0 3 0 0 1 3
93 พัฒนวิทย์ศึกษา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
94 วัดศิริชัยนิมิตร 0 0 0 0 1 5 1 2 7
95 ไตรมิตรวิทยา 0 0 0 0 1 4 0 1 5
96 นันทชาติเกรดสกูล 0 0 0 0 1 2 0 0 3
97 ลักษณ์พงค์วิทยา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
98 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
99 บ้านทุ่งหลวง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
100 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
101 บ้านห้วยน้ำขาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 วัดทุ่งศาลา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
103 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 2 2 3
104 สืบนทีธรรม 0 0 0 0 0 1 2 0 3
105 เวียงเศรษฐีวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 2 1
106 ชฎาพร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 อนุบาลพัฒนชัย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 ชุมขนบ้านปากกอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
109 บ้านใหม่ปางเติม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
110 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 บ้านแม่ขาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
112 วัดศรีสุพรรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 158 144 122 424 485 324 178 172 987