สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสันป่าสัก 19 12 11 42 36 19 4 6 59
2 วัดเวฬุวัน 14 15 9 38 38 12 11 5 61
3 วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 9 5 7 21 21 7 2 8 30
4 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 8 10 3 21 23 8 2 1 33
5 บ้านน้ำแพร่ 7 3 4 14 16 8 4 4 28
6 บ้านปง 7 3 0 10 12 5 2 4 19
7 บ้านร่องน้ำ 6 3 0 9 12 9 1 3 22
8 บ้านปากเหมือง 5 8 2 15 14 10 3 5 27
9 บ้านเหล่าเป้า 5 3 0 8 9 8 2 7 19
10 ยุวทูตศึกษาพัฒนา 5 1 2 8 9 1 0 0 10
11 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 5 0 1 6 8 4 1 2 13
12 วัดอุเม็ง 4 0 1 5 6 0 1 1 7
13 วัดบวกครกเหนือ 3 5 1 9 10 7 0 0 17
14 ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 3 4 2 9 11 11 6 8 28
15 บ้านสามหลัง 3 2 7 12 11 9 4 7 24
16 บ้านฟ่อน 3 1 2 6 5 2 3 2 10
17 วัดท่าต้นกวาว 3 0 2 5 6 4 2 0 12
18 บ้านห้วยข้าวลีบ 3 0 0 3 3 1 3 1 7
19 วัดพระนอนหนองผึ้ง 2 6 4 12 13 4 3 1 20
20 ชุมชนวัดศรีคำชมภู 2 4 4 10 14 7 3 4 24
21 บ้านห้วยตอง 2 4 3 9 10 7 5 4 22
22 วัดนันทาราม 2 4 1 7 7 2 0 1 9
23 บ้านสันผักหวาน 2 3 4 9 10 4 1 1 15
24 บ้านหัวริน 2 3 3 8 10 8 2 2 20
25 บ้านตองกาย 2 3 1 6 9 3 0 0 12
26 วัดศรีดอนชัย(สารภี) 2 3 1 6 5 6 6 2 17
27 บ้านเปียง(รัฐบำรุง) 2 2 3 7 6 9 3 5 18
28 บ้านทรายมูล 2 1 5 8 9 2 4 2 15
29 สันป่าตอง 2 1 3 6 6 2 0 0 8
30 วัดประชาเกษม 2 1 2 5 6 1 0 1 7
31 กรป.กลางอุปถัมภ์ 2 1 2 5 5 4 1 1 10
32 บ้านกาด(เขมวังส์) 2 1 1 4 6 2 3 3 11
33 วัดช่างคำ 2 1 0 3 3 1 0 0 4
34 บ้านหนองตอง 2 0 2 4 6 3 1 0 10
35 วัดจอมทอง 2 0 1 3 3 2 2 0 7
36 วัดท่าโป่ง 2 0 1 3 3 0 0 1 3
37 บ้านเจริญสามัคคี 2 0 0 2 2 2 1 0 5
38 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 2 0 0 2 2 2 0 0 4
39 วัดแม่สะลาบ 2 0 0 2 2 1 0 1 3
40 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1 2 5 8 9 7 10 8 26
41 บ้านหัวข่วง 1 2 2 5 2 7 1 0 10
42 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 1 2 1 4 6 0 4 1 10
43 วัดเทพาราม 1 2 1 4 3 4 2 0 9
44 วัดศรีสว่าง 1 2 1 4 2 3 6 3 11
45 วัดมะกับตองหลวง 1 2 0 3 5 3 3 5 11
46 วัดศรีโพธาราม 1 1 3 5 5 3 1 2 9
47 วัดโรงวัว 1 1 2 4 5 4 2 3 11
48 บ้านใหม่หนองหอย 1 1 2 4 2 7 2 2 11
49 บ้านสันทราย(หางดง) 1 1 0 2 3 1 3 1 7
50 บ้านแสนตอ 1 1 0 2 2 4 0 1 6
51 วัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 1 1 0 2 2 2 1 1 5
52 ปัญญาเด่น 1 1 0 2 2 0 0 0 2
53 อุ่นไอรักเชียงใหม่ 1 1 0 2 1 1 1 0 3
54 บ้านคุณแม่ 1 1 0 2 1 1 0 0 2
55 วัดน้ำบ่อหลวง 1 0 2 3 2 1 1 1 4
56 วัดพญาชมภู 1 0 1 2 5 6 2 1 13
57 วัดศรีล้อม 1 0 1 2 3 2 2 1 7
58 วัดหนองหลั้ว 1 0 1 2 2 1 4 0 7
59 วัดคีรีเขต 1 0 1 2 2 0 0 0 2
60 วัดสันดอนมูล 1 0 1 2 1 3 3 3 7
61 บ้านหนองเต่า 1 0 1 2 1 2 0 0 3
62 บ้านดง 1 0 1 2 1 0 1 0 2
63 วัดสองแคว 1 0 0 1 4 1 0 1 5
64 บ้านดอยหล่อ 1 0 0 1 3 3 4 0 10
65 บ้านเหล่าป่าฝาง 1 0 0 1 2 2 4 0 8
66 วิมานทิพย์ 1 0 0 1 2 2 1 0 5
67 วัดกองทราย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
68 วัดดงป่างิ้ว 1 0 0 1 2 0 2 0 4
69 วัดศิริชัยนิมิตร 1 0 0 1 1 6 1 2 8
70 วัดช่างกระดาษ 1 0 0 1 1 3 0 1 4
71 บ้านแม่กุ้งหลวง- รัตนาราม 1 0 0 1 1 0 1 1 2
72 เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านห้วยส้ม 0 5 0 5 6 4 1 2 11
74 แม่วินสามัคคี 0 4 2 6 11 8 2 7 21
75 วชิราลัย 0 3 1 4 3 0 3 1 6
76 วัดวังขามป้อม 0 2 1 3 5 3 4 1 12
77 บ้านท้าวบุญเรือง 0 2 1 3 3 4 3 1 10
78 วัดดอนชื่น 0 2 0 2 2 1 1 0 4
79 วัดพระเจ้าเหลื้อม 0 2 0 2 2 0 0 1 2
80 วัดบุปผาราม 0 1 2 3 2 1 0 0 3
81 วัดสามหลัง 0 1 1 2 3 0 1 0 4
82 วัดหนองครอบ 0 1 1 2 1 0 1 5 2
83 บ้านสันทราย(สารภี) 0 1 0 1 3 5 1 1 9
84 บ้านม่วงพี่น้อง 0 1 0 1 3 3 2 2 8
85 วัดท้องฝาย 0 1 0 1 2 4 2 0 8
86 บ้านไร่ 0 1 0 1 2 3 0 1 5
87 บ้านใหม่สวรรค์ 0 1 0 1 1 5 2 1 8
88 วัดท่ากาน 0 1 0 1 1 3 4 1 8
89 พันธสัญญา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านป่าตาล 0 0 2 2 2 6 0 3 8
91 บ้านพันตน 0 0 1 1 1 4 2 0 7
92 บ้านดงป่าหวาย 0 0 1 1 1 3 2 1 6
93 วัดห้วยแก้ว 0 0 1 1 1 2 1 0 4
94 พัฒนวิทย์ศึกษา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
95 ไตรมิตรวิทยา 0 0 0 0 1 4 0 1 5
96 นันทชาติเกรดสกูล 0 0 0 0 1 2 0 0 3
97 ลักษณ์พงค์วิทยา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
98 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
99 บ้านทุ่งหลวง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
100 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
101 บ้านห้วยน้ำขาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 วัดทุ่งศาลา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
103 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 2 2 3
104 สืบนทีธรรม 0 0 0 0 0 1 2 0 3
105 เวียงเศรษฐีวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 2 1
106 ชฎาพร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 อนุบาลพัฒนชัย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 ชุมขนบ้านปากกอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
109 บ้านใหม่ปางเติม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
110 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 บ้านแม่ขาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
112 วัดศรีสุพรรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 187 164 135 486 538 352 191 172 1,081